UPOTREBA
Grippostad C uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Odrasle osobe i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju po 2 kapsule 3 puta na dan.

Kapsule treba progutati cele sa dovoljnom količinom vode/tečnosti.

Grippostad C ne treba da se koristi u toku dužeg vremenskog perioda ili u većim dozama bez konsultacije sa lekarom.